Om Mericon

Fakta om företaget
Mericon Sverige AB startade 1999 och var från början inriktad på försäljning och marknadsföring av ställverksprodukter. 2007 utökades produktområdet med åskskydd- och jordningsprodukter. Vi är idag sjutton medarbetare fördelade på teknik/försäljning, marknad, logistik och ekonomi.

Var finns vi?
Ni finner oss på Hammarö, strax utanför Karlstad, där vi har en bra geografisk placering för att nå våra kunder med snabba leveranser.

Affärsidé
Att sälja, marknadsföra och lagerhålla komponenter för strömfördelning, åskskydd och jordning.

Kärnkompetens
”Förmåga att erbjuda lösningar med produkter inom strömfördelning, åskskydd och jordning”

Vi ska genom marknadsnärvaro, kunskap och service tillföra ett mervärde till produkterna och kunna erbjuda en bra lösning till våra kunder.

Vision
”Vi ska vara ledande på strömfördelning, åskskydd och jordning”

Miljöpolicy
Mericon Sverige AB ska genom systematiskt arbete med ständiga förbättringar minimera sin miljöpåverkan. Vi ska uppnå det genom att:

  • Minska vår energiförbrukning, utsläpp och avfall.
  • Prioritera förnyelsebara resurser och miljömärkta varor.
  • Öka återanvändning och återvinning.
  • Välja leverantörer som är miljömedvetna, med återvinningsbara produkter och tjänster.
  • Uppfylla lagar och krav.
  • Sträva efter att minimera vår förbrukning av naturresurser.

Vi arbetar för att varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Miljöpolicy antagen 2017-09-22

Miljöberättelse kan erhållas vid förfrågan.