Överspänningsskydd Kraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dagens samhälle är elektronik en stor del av vår vardag. Då elektronik är känsligt kan störningar i form av transienter och överspänningar från åska eller andra faktorer påverka oss. Därför är det rimligt att skydda sig med transient-/överspänningsskydd.

Nyhet! Låsfunktion till våra typ 1, 2 och 3 skydd.
Klicka för mer info

_______________________________________________________________________________________________________________________________

FLP- B+C MAXI VS
Ett kraftigt kombinerat åsk- och överspänningsskydd. Baserat på MOV med gnistgap monterad i serie. Utbytbara skyddsmoduler, monterade på en gemensam sockel. Installeras i huvudcentral i de mest utsatta miljöerna för att skydda mot åskpulser och överspänning.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

FLP- 12,5 V(S)
Kombinerat åsk- och överspänningsskydd baserat på MOV. Utbytbara skyddsmoduler, monterade på en gemensam sockel. Installeras i huvud- och undercentral för att skydda mot åskpulser och överspänning.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SLP-275 V(S)
Ett skydd som monteras i undercentral för att skydda mot åskpulser och överspänning. Utbytbara skyddsmoduler som är monterade på en gemensam sockel.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

DA-275 V(S)
Ett skydd som monteras nära utrustningen för att skydda mot överspänning. Används för känslig elektrisk utrustning. Utbytbara skyddsmoduler som är monterade på en gemensam sockel.