CADWELD Svetsmaterial

 

CADWELD® svetsmaterial – säkra molekylära förbindningar utan extern värmekälla
CADWELD-metoden är en termitsvetsning som smälter samman ledarna och bildar en molekylär förbindning. Denna förbindning har en ledningskapacitet som är minst lika stor som ledarna själva. Jordningssystem med denna typ av förbindningar kan anses som en kontinuerlig ledare med lägre resistivitet.

Fördelar med CADWELD®:

  • Ledningskapacitet som är minst lika stor som ledaren
  • En permanent molekylär förbindning som aldrig lossnar eller korroderar
  • Fungerar också med klassisk CADWELD® svetspulver
  • Konstruerad för CADWELD® PLUS svetsmetall
  • Klarar upprepade kortslutningsströmmar
  • Ingen extern kraft eller värme behövs
  • Förbindning till jordspett
  • Kräver minimalt med instruktion
  • Visuell inspektion möjlig

____________________________________________________________________________________________

CADWELD® PLUS
En enkel metod för att skapa säkra exotermiskt svetsade elektriska förbindningar, utan behov av extern kraft eller värme.

» Säkerhetsdatablad

____________________________________________________________________________________________

CADWELD® MULTI
CADWELD® MULTI klarar att få fram ett stort antal sammansvetsade varianter utan att byta svetsform. Detta är möjligt genom att kombinera den flexibla svetsformen med ett antal filttätningar. Dessutom kan man skapa förbindningar mot jordspett. Komplett svets utförs på ca 1 minut.

 

 

 

Skapa permanenta molekylära förbindningar i 4 enkla steg med CADWELD® MULTI:

 

 

 

 

Steg 1:
Placera filten och ledarna som skall sammansvetsas i formen. Formen och ledarna skall vara torra.

Steg 2:
Placera dosan med svetspulvret CADWELD® PLUS i formen samt kontakten till tändremsan.

Steg 3:
Anslut handkontrollen till anslutningsbläcket och stäng locket.

Steg 4:
Håll antändningsknappen nedtryckt  ca 6 sek. Efter färdig svets … vänta ca 10 sek, öppna därefter formen.

____________________________________________________________________________________________

Instruktionsfilmer för CADWELD® svetsmaterial

YouTube-filmer:
CADWELD Plus

 

 

CADWELD

 

 

 

Motsvarande filmer för nedladdning:
CADWELD Plus
(.MOV, Ca 6 MB)
CADWELD (.WMV, Ca 16 MB)