Jordning för byggnad/mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lösningar inom jordning för byggnad/mark

Här nedan hittar du mer information om våra produkter för GEM-jordningsförbättring, jordpunkter, jordspett, linor och plåtar, potentialutjämningsskenor (pot-skenor), tillbehör samt verktyg för jordning.

» Läs mer i vår katalog “Produkter för jordning

____________________________________________________________________________________________

Jordspett och tillbehör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopparbelagda jordspett, koniska och gängade: Jordspett av höghållfast stål, klätt med elektrolytkoppar, molekylärt förbundet med ett nickellager mellan stål och koppar.

Rostfria jordspett: Jordspett av rostfritt stål som är färdiga för skarvning.

Tillbehör: Drivhylsor, drivspets, klämmor, anslutningar mm.

>> Produkter (pdf)

_________________________________________________________________________________________________

Ledare

 

 

 

 

 

Kopparledare: Enkel- och flertrådig ledare.

Galvaniserat stål: Enkel- och flertrådig ledare.

Rostfritt stål: Enkel- och flertrådig ledare.

Stålmantlad kopparlina: Antistöldlina. Ledare med kärna av förtennad koppartråd och mantel av galvaniserat stål.

 

>> Produkter (pdf)

 

____________________________________________________________________________________________

GEM-jordningsförbättringsmaterial

 

 

 


 

GEM (Ground Enhancing Material) är ett överlägset ledande material som löser de svåraste kontaktproblemen med mark. GEM är marknadens bäst ledande fyllnadsmassa. Massan ökar kontakten med jord oberoende av markförhållanden men är naturligtvis mest använd i mark där det är svårt att få bra kontakt, som t.ex. bergstoppar, berggrund, sten och sand.

Läs mer här:
» GEM-Instruktion (eng)
» Säkerhetsdatablad

 

 

 

 

Fördelar med GEM
• Löses ej upp, läcker ut eller bryts ned med tiden
• Behöver ej fyllas på med åren
• Behöver inget underhåll
• Behöver inte närvaro av kontinuerligt vatten eller fukt för att fungera
• GEM är miljövänligt:
–  Påverkar inte marken, den härdar
–  Den läcker inte joner eller förgiftar grundvatten
–  Uppfyller miljökraven på fyllnadsmassa

 

>> Produkter (pdf)

 

_________________________________________________________________________________________________

Fler jordningsprodukter

 

 

 

 

 

Jordplåt: Av ren elektrolytkoppar med prefabricerad cu-lina.

Inspektionsbrunn: För enkel kontroll av jordningsanläggningen. Finns i plast, betong och gjutjärn.

Verktyg för manuell neddrivning av jordspett: Deformerar inte spettet och eliminerar behovet av slägga och slaghuvud.

 

>> Produkter (pdf)

 

_________________________________________________________________________________________________

Potentialutjämningskomponenter

 

 

 

 

Jordpunkter: Prefabricerad med stålstång eller Cu-lina, för ingjutning i väggar, golv och tak.

Multiklämmor: För mekanisk förbindning mellan olika typer av ledare, t ex flat- och rundledare.

Jordbock / Potentialutjämningsskena SEB: Potentialutjämningsskena monterad på kraftiga montagefötter.

Potentialutjämningsskena POT 25 V: Beröringsskyddad potentialutjämningsskena. Plomberbar med skruvfastsättning.

 

>> Produkter (pdf)