4-poliga kompakta block


 

 

 

 

4-poliga kompakta distributionsblock – ett mycket snabbt sätt att montera en strömfördelning
Välj ampere, 40-400A och antal anslutningar som önskas, montera med skruv eller snäpp fast på DIN-skena. Anslutningar för kabel på mässingsskenor. Blocket är berörings-skyddat. De flesta passar under locket i normcentraler.

» Läs mer här (PDF)

_________________________________________________________________________________________________

4-poligt kompakt distributionsblock för 40 A

_______________________________________________________________________________________________

4-poligt kompakt distributionsblock för 80/100 A

________________________________________________________________________________________________

4-poligt kompakt distributionsblock för 100/125A
Till detta block kan nollskena NB 125A användas (se nedan)

_________________________________________________________________________________________________

4-poligt kompakt distributionsblock för 160 A
Till detta block kan nollskena NB 160A användas (se nedan)

_________________________________________________________________________________________________

Nollskenor
Förbättrade anslutningsmöjligheter. Elektrisk direktkontakt. Starkt mekaniskt montage. Transparent beröringsskydd. Passar till TD 100/125A samt TD 160A ovan.

_________________________________________________________________________________________________

4-poligt kompakt distributionsblock för 160 A

_________________________________________________________________________________________________

TDL 250/400A
Nytt utförande: Solida skenor = ökad säkerhet. Enkel montering på DIN-skena eller med skruv direkt på montageplåt. Enkla anslutningar: Matning separerad från utgående kablar. Stora anslutningar för inkommande matning. Halogenfri. Enkla anslutningar med ERIFLEX® FLEXIBAR – IBS & kabel. Kabeldragning möjlig från båda sidor. Förtenda kopparskenor: Koppar- eller aluminiumkabel kan användas. Möjlighet att okulärt inspektera anslutningarna. Robust konstruktion. Beröringsskydd: IP 10. Hög % utfyllnad.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Konstruktionsändringar: Leverantören förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.