Flexibar


Vår nya Flexibar Advanced och den beprövade Flexibar är våra mest flexibla kopparskenor, tillverkad av flera lager tunn kopparlaminat och skyddad av en kraftig isolering (självslocknande i enlighet med ISO standard). Kopparlaminaten kan glida inuti isoleringen vilket innebär obegränsade vrid- och böjmöjligheter och gör den till en av marknadens mest flexibla kopparledare. Skenan kan stansas eller borras. Flexibar Advanced är överlägsen jämfört med kabel och solid Cu-skena.

Fördelar med Flexibar Advanced:
låg rökavgivelse
- mycket bra sikt i händelse av eldsvåda
- lätt att se nödutgångar
- räddningspersonal kan lätt bedöma
en nödsituation
- låg påverkan på elektrisk apparatur
- IEC 5659-2
- kompatibel med IEC® 61034-2
halogenfri
- liten påverkan på vår miljö
- minskar mängden gift
- reducerar frätande rök för elektriska komponenter
- kompatibel med IEC® 60754-1
- innehåller inget fluor, klor (=>används mycket i PVC), brom, jod eller astat
flamskyddad
- ingen energi tillförs vid eldsvåda
- bromsar spridning av eld
- UL® 94V-0
- uppfyller IEC® 60695-2-12 (glödtrådstest 960° C)
förtennad
- tålig mot korrision
- möjliggör direkt anslutning till aluminium
- mycket längre livslängd (upp till 10 ggr bättre i vissa applikationer)
Fler fördelar:
• flexibel, lätt att böja, vrida och vika
• gränsvärde för syrgas, (LOI) 30%
• vikt- och materialbesparingar jämfört
mer kabelalternativ
• 100% dielektriskt testad under produktionen
• IEC® 61439.1 Klass II

______________________________________________________________________________________________

Flexibar ADVFlexibar Advanced, 2m förtend koppar
Flexibar ADV har egenskaper som länge efterfrågats och
de  viktigaste är: låg rökavgivelse, flamskyddad, halogenfri och förtennad.
Det är den mest flexibla ledaren på marknaden och den har nästan
obegränsade vrid- och böjmöjligheter. Den är tillverkad av flera
tunna lager med kopparlaminat och skyddas av en kraftig halogenfri
isolering.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Flexibar Summum 2m koppar - Hög temperaturtålighet -
Halogenfri och miljövänlig ledare av elektrolytkoppar med hög densitet. Flexibar Summum har även hög flexibilitet samt effektiv isolering.
Säljs i hel förpackning.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Konstruktionsändringar: Leverantören förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.