Transformatorflexibler

 

 

 

 

 

Flätflexibler PBC och Pressvetsade Bladflexibler PPS
Stor flexibitet och utmärkt vibrationsskydd. Idealiskt för skenbryggor.


_________________________________________________________________________________________________

PBC Flätflexibler
Oborrade kontaktpressade ändar anpassade efter kundens specifika krav. Extra flexibla strömförande anslutningar (expansionsring, skena). Elektrolytiskt förtent koppartråd diameter 0,15mm. Används två parallella flexibler skall avståndet mellan dem vara lika med tjockleken på flexibeln (minimum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

PPS Pressvetsade Bladflexibler
Pressvetsning är sammanfogning av laminat genom genom-strömmning av hög ström under tryck. Denna teknik resulterar i: Formning av en solid ändavslutning med egenskaper lika en solid kopparskena. Samma kapacitet med mindre tvärsnitt. Större kylningskapacitet än motsvarade solid skena. Uppbyggd av kopparlaminat, tjocklek 0,3mm. Används två parallella flexibler skall avståndet mellan dem motsvara tjockleken på flexibeln (minimum).

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Konstruktionsändringar: Leverantören förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.