Teknisk data

Följande dokument finns att ladda ned i PDF-format.
För mer hjälp och information, kontakta oss via telefon eller e-post.

Tekniska data Flexibar
Produktpresentation IBSHY och IBSHY-CAP
Hur man åstadkommer god elektrisk kontakt
Temperaturstegring IBS

Val av rätt koppparskenor
Gängade skenor

Stansade skenor

Solida skenor

Val av rätt flexibar:
2M halogenfri koppar
Tekniska data

Hur fås en god elektrisk anslutning:
Skruvanslutning Flexibar

Säkerhetsdatablad
GEM
Cadweld Plus Welding Material

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beräkningshjälp

För att lätt beräkna/dimensionera ställverks- & apparatskåpsmaterial
:
ERIFLEX Online mjukvara

Saknar du inloggningsuppgifter? Vänligen kontakta oss